Начало
Историческа справка
IBAN SMETKI
Вписани адвокати
СЕМИНАР
Органи
Адвокатски колегии
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР

2013-01-14 |
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС НА 26-27 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА.

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 4

Бургас, 14 януари 2013 година 


 

ОТНОСНО: Обявяване на окончателен списък на кандидатите за ръководни органи на Адвокатска колегия- Бургас


 

 

След проведеното обсъждане, Комисията с протокол №3/02.01.2013 год. и на основание чл.103, ал.4 от ЗА избирателната комисия                                       


 

                                           Р Е Ш И:


 

     1. ОБЯВЯВА окончателният списък на кандидатите за председател и членове на адвокатски съвет, за контролен съвет, председател на дисциплинарен съд и членове на дисциплинарен съд на адвокатска колегия Бургас за провеждане на изборите на насроченото за 26 и 27 Януари 2013 г. Oбщо събрание на адвокатите от колегията, а именно:


 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

 

1. адвокат Христофор Иванов Кондев

2. адвокат Дарина Неделчева Тодорова- Василева

3. адвокат Камелия Благоева Коцева

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

 

1. адвокат Стоян Петров Петров

2. адвокат Дарина Неделчева Тодорова- Василева

3. адвокат Камелия Благоева Коцева

4. адвокат Анна Василева Мадевова

5. адвокат Тодор Досев Досев

6. адвокат Павлина Димитрова Темелкова

7. адвокат Мариана Стефанова Трифонова

8. адвокат Живко Кирилов Йорданов

9. адвокат Красимир Симеонов Мутафов

10. адвокат Антонина Йорданова Николова

11. адвокат Николай Димитров Димитров

12. адвокат Явор Иванов Михов

13. адвокат Цена Андонова Вичева

14. адвокат Костан Киров Тончев

15. адвокат Веселин Янев Желязков

16. адвокат Веселина Димитрова Станева

17. адвокат Елена Георгиева Ставрева

18. адвокат Севим Неджатиева Ахмедова

19. адвокат Андрея Петков Шивачев

20. адвокат Таня Славова Цветанова

21. адвокат Надежда Петрова Арнаудова

22. адвокат Мима Петкова Кънева

23. адвокат Иванка Димитрова Синигерова-Русинова

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНЕН СЪВЕТ:

 

1.      адвокат Иванка Маринова Кирязова

2.      адвокат Севим Неджатиева Ахмедова

3.      адвокат Христо Харалампиев Спиров

4.      адвокат Анна Райкова Матеева - Ефтимова

5.      адвокат Светлана Несторова Проданова

6.      адвокат Тодорка Алексиева Димова - Мурджева

7.      адвокат Камен Чанев Кънев

8.      адвокат Марияна Андреева Пушева

9.      адвокат Андрея Петков Шивачев

10. адвокат Мариана Любенова Аврамова- Симеонова

11. адвокат Радка Николова Кошничарова

12. адвокат Мима Петкова Кънева

13. адвокат Женя Тодорова Чолакова

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД :

 

1.      адвокат Сава Колев Каров

2.      адвокат Христо Харалампиев Спиров

3.      адвокат Явор Иванов Михов

4.      адвокат Калин Борисов Коцев

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД :

 

1.      адвокат Костантин Йорданов Луков

2.      адвокат Павлина Иванова Вълканова- Пунчева

3.      адвокат Андрея Петров Шивачев

4.      адвокат Анна Райкова Матеева- Ефтимова

5.      адвокат Данаил Антониев Средков

6.      адвокат Недялка Атанасова Божилова- Арабова

7.      адвокат Марио Михайлов Марков

8.      адвокат Димитрина Бонева Ройдева- Гьорева

9.      адвокат Веселин Янев Желязков

10. адвокат Димчо Кънчев Тодоров

11. адвокат Стоян Евтимов Димитров

12. адвокат Николай Димитров Димитров

13. адвокат Жасмина Димитрова Кондева

14. адвокат Бойко Любенов Даков

15. адвокат Мариана Любенова Аврамова- Симеонова

16. адвокат Соня Георгиева Скъпиева- Тодорова

17. адвокат Андриана Христова Мечкова

18. адвокат Пенка Петрова Славова 


 


 

 


 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИК /п/

 

 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.../п/.........................

 

 

                                2...../п/......................

 


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Бургас | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz