Начало
Историческа справка
IBAN SMETKI
Вписани адвокати
СЕМИНАР
Органи
Адвокатски колегии
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


ОБЩО СЪБРАНИЕ

2015-01-08 |
П О К А Н ААДВОКАТСКИ СЪВЕТ- БУРГАС, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата, свиква редовно Общо събрание на адвокатите при Бургаската Адвокатска колегия на 31 януари 2015 година, в 8.30 часа, в сградата на Съдебна палата- Бургас, етаж първи, зала № 2,
при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет за дейността на САК през 2014 година
2.Доклад на Контролния съвет
3.Отчет на Дисциплинарния съд за 2014 година
4.Приемане Бюджет на Съвета на адвокатската колегията за финансовата 2015 година
5.Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.
При липса на кворум, на основание чл. 81 ал. 4 ЗАдв. събранието ще се проведе в 9.30 часа същия ден, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Бургас | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz