Начало
Историческа справка
IBAN SMETKI
Вписани адвокати
СЕМИНАР
Органи
Адвокатски колегии
Актуална информация
За членове
За контакти
ДЕЖУРНИ АДВОКАТ М. ФЕВРУАРИ 2017
Интернет връзки
English


Нормативна уредба.
Законопроекти.
Етичен кодекс на адвоката.
Проучвания и анализи.

 Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България. Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. Адвокатска колегия - Бургас обхваща районите на градовете Бургас, Несебър, Поморие, Айтос, Малко Търново, Карнобат, Царево и Средец. Към момента в колегията действащи са 660 адвокати. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани през 2013 г.

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Бургас |

Created by Lex.bg. Design by Creato.biz